Signaaloverdrachtremmers

Medicijnen die het signaal blokkeren dat een kankercel aanzet tot delen.