Epitheelcellen

Een epitheelcel is een cel in het epitheel het weefsel dat organen en andere weefsels bedekt. De opperhuid is een deel van het epitheel, maar ook bij inwendige organen zoals de bekleding van de luchtwegen en de darmen bestaat de laag uit epitheelcellen.