Verklarende woordenlijst

De volgende woorden zijn terug te vinden op de website. Door ze aan te klikken krijgt u een korte uitleg.

Anemie

Angiogeneseremmer

Cytostatica

Epitheelcellen

Monoklonale antilichamen

Neutrofielen

Neutropenie

Signaaloverdrachtremmers

Stamcellen

Trombocytopenie