Ontwikkelingen

De behandeling van kanker wordt steeds beter. Onderzoekers zijn constant op zoek naar mogelijke nieuwe behandelingen of manieren om de bestaande therapieën te verbeteren. Er komen steeds meer persoonlijke en gerichte behandelingen voor specifieke kankertypen. Vooruitgang in behandeling van kanker met chemotherapie heeft geleid tot:

  • verhoogde overlevingskansen bij bepaalde kankersoorten.
  • intensievere therapieën (sterkere medicatie, een kortere behandel-interval en hogere doseringen), waardoor kanker voor een langere periode onder controle gehouden kan worden.
  • gerichtere behandelingen met nieuwe of verschillende combinaties van medicijnen die beter samenwerken en de kankercellen beter bestrijden.
  • het gebruik van nieuwe medicijnen of behandelingen die in poliklinieken kunnen worden gegeven. Dit verkort de tijd die anders in een ziekenhuis wordt doorgebracht.
  • intraveneuze medicatie die soms door orale medicatie vervangen kan worden; dit heeft bepaalde voor- en nadelen.
  • meer ondersteunende zorgtechnieken. De vooruitgang in de ondersteunende technieken hebben ook geleid tot therapieën die de bijwerkingen van chemotherapie helpen verminderen.

Klinische studies testen nieuwe behandelingen of behandelmethodes bij mensen met kanker. Jouw arts kan met jou bespreken of jij in aanmerking komt voor deelname aan een klinische studie. Deelname aan een klinische studie is nooit verplicht. Het onderzoek rond chemotherapie is vooral gericht op het verder verbeteren van de resultaten van de behandeling en het verminderen van de bijwerkingen. Veel inspanningen concentreren zich op de combinatie van chemotherapie met zogenoemde doelgerichtemiddelen: monoklonale antilichamen, signaaloverdrachtremmers en angiogeneseremmers. Daarnaast worden nog nieuwe vormen van cytostatica ontwikkeld, die doelgericht kankercellen bestrijden en de gezonde lichaamscellen zo veel mogelijk sparen.
Verder richt het onderzoek rond chemotherapie zich op nieuwe toedieningsvormen, nieuwe combinatietherapieën, andere doseringen, andere toedieningsschema's en nieuwe maatregelen ter vermindering van de bijwerkingen.