Effecten van chemo

Chemotherapie medicijnen vallen alle snelgroeiende cellen zoals kankercellen aan, maar ook normale, gezonde cellen. Normale cellen die zich snel delen zijn onder andere bloedcellen, cellen in de haarzakjes en de epitheelcellen van uw mond, maag en darmen. Schade aan normale, gezonde cellen kunnen de oorzaak zijn van bijwerkingen, zoals een laag aantal witte bloedcellen (neutropenie), een laag aantal rode bloedcellen (bloedarmoede of anemie) of weinig bloedplaatjes (trombocytopenie).

De effecten van sommige medicijnen op bepaalde witte bloedcellen (neutrofielen) veroorzaken neutropenie dat patiënten extra vatbaar maakt voor een (ernstige) infectie. Ernstige neutropenie kan er toe leiden dat de dosis van je medicijnen verlaagd wordt of de therapie wordt uitgesteld.

Door bloedarmoede, wanneer het aantal rode bloedcellen in het lichaam lager is dan normaal, kunnen symptomen zoals vermoeidheid, kortademigheid en bleekheid van de huid ontstaan.

Trombocytopenie – weinig bloedplaatjes - kan een bijwerking zijn van chemotherapie. Bloedplaatjes zijn nodig om bloedpropjes te maken waardoor bloedingen gestopt worden. Heb je te weinig bloedplaatjes, dan kun je snel blauwe plekken krijgen, zelfs zonder vallen of stoten. Deze bijwerking kan zich ongeveer tien dagen tot drie weken na behandeling met chemotherapie voordoen. Het is belangrijk dat je bij bloedingen of blauwe plekken meteen je arts of oncologieverpleegkundige waarschuwt.

De werking van bepaalde chemotherapie op gezonde cellen kan ook leiden tot haaruitval en botverlies, evenals misselijkheid, braken en zweertjes in de mond. Het is de reactie van jouw lichaam op de therapie. De gezonde cellen zullen na de therapie meestal herstellen en de meeste bijwerkingen zullen geleidelijk verdwijnen wanneer de behandeling klaar is. Soms gebeurt dat na enkele dagen, soms duurt het langer.

Elke dag word je geconfronteerd met de emotionele, lichamelijke en praktische problemen die de behandeling met chemotherapie met zich meebrengt.

De emotionele effecten en de manier waarop je daar mee omgaat, zijn voor iedereen verschillend. Hoe jij je voelt tijdens de behandeling is van invloed op jouw dagelijkse activiteiten. Het ontwikkelen van manieren om met chemotherapie om te gaan kan een goede start zijn om grip op de situatie te houden. Of je nu vrienden en familie in vertrouwen neemt of een dagboek bijhoudt, alles wat je extra kunt doen zal helpen om je beter te voelen. Soms kan het ook helpen om alle vragen die je hebt op te schrijven.

  • Maak een lijst met vragen voor ieder bezoek aan jouw arts en vertel het hem of haar meteen dat je vragen hebt
  • Maak een persoonlijk plan met informatie, vragen en tips over bijwerkingen
  • Houd een dagboek bij over hoe jij je voelt tussen de behandelingen door. Deel je ervaringen met jouw arts of oncologieverpleegkundige

Hoe meer je van te voren weet over mogelijke bijwerkingen van chemotherapie, hoe beter je in staat zult zijn om een aantal lichamelijke problemen te beheersen.

Sommige behandelingen kunnen leiden tot bijwerkingen en die kunnen invloed hebben op je dagelijks leven. Meer lees je hierover in: Waarom veroorzaakt chemotherapie bijwerkingen?