Hoe vaak en hoe lang krijg ik chemo

Je krijgt elke dag, elke week, 2 of 3 wekelijks of elke maand chemotherapie volgens een bepaald schema. Dat heet een chemokuur. Elke chemotherapie en elk type kanker zijn anders en kan zelfs van patiënt tot patiënt met hetzelfde type ziekte verschillen. Hoe lang de behandeling zal duren, hangt af van:

 • het type kanker dat je hebt
 • de fase van de ziekte
 • het doel van de behandeling
 • de medicijnen die je krijgt
 • het behandelschema
 • je eigen wensen
 • hoe jij op de behandeling reageert

De chemotherapie wordt meestal gegeven in een aantal opeenvolgende behandelingen of kuren. Dat betekent dat je medicijnen krijgt, gevolgd door een periode van rust. Die rusttijden geven jouw lichaam de tijd om te herstellen en om zelf weer op kracht te komen.
Eén enkele hoeveelheid chemotherapie zal slechts een bepaald percentage kankercellen doden. Daarom wordt de behandeling vaak herhaald. Afhankelijk van het type kanker en het doel van de behandeling, kan de chemotherapie gedurende drie tot zes maanden worden herhaald of in sommige gevallen langer.
Chemotherapie kan worden toegepast:

 • Als curatieve (=gericht op genezing) behandeling. De tumor kan ermee worden vernietigd. De behandeling is dan gericht op genezing.
 • Als adjuvante (=toegevoegde) behandeling. Deze is erop gericht om na een operatie of bestraling eventueel achtergebleven of zeer kleine, niet zichtbare kankercellen te vernietigen. Deze behandeling is gericht op het vergroten van de kans op genezing.
 • Als neo-adjuvante behandeling. Deze behandeling wordt gegeven vóór de plaatselijke behandeling met bestraling of operatie. Het doel is vaak om de tumor te verkleinen of kleine uitzaaiingen te vernietigen. Daarna volgt dan de operatie.
 • Als palliatieve (=verzachtende) behandeling indien genezing niet meer mogelijk is. Hierbij is het doel de ziekte te remmen of de klachten te verminderen.

Het is belangrijk om aan het geplande verloop van de behandeling vast te houden, zodat de medicijnen zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Wijzigingen, uitstel of het staken van de behandeling kunnen direct invloed hebben op de resultaten van jouw behandeling. Als je te veel last krijgt van bijwerkingen of als het aantal bloedcellen te laag is, kan je arts besluiten om de behandeling te stoppen, uit te stellen of de dosis te verlagen. Het is dus van belang alert te zijn op signalen van je eigen lichaam en deze op tijd te melden bij je arts of oncologieverpleegkundige. Lees meer over bijwerkingen en wat je eraan kunt doen verderop in deze website. Je kunt ook een persoonlijk chemoplan samenstellen met informatie, vragen en tips.