Tijdens chemo

Chemotherapie valt snel-groeiende cellen aan. Omdat de medicijnen door het hele lichaam reizen en zich op delende cellen richten, is het helaas niet mogelijk om de kankercellen te doden zonder enige schade aan snelgroeiende gezonde cellen te berokkenen. Schade aan normale, gezonde cellen is de oorzaak van bijwerkingen. Je gezonde cellen kunnen herstellen en de meeste bijwerkingen zullen geleidelijk verdwijnen tussen de chemokuren of wanneer de behandeling klaar is. Sommige gevolgen kunnen echter blijvend zijn. Je kunt van te voren niet weten welke bijwerkingen je krijgt of niet. Sommige bijwerkingen ontstaan meteen, andere kunnen zich pas na een paar dagen, weken of zelfs langer voordoen. Hoewel sommige bijwerkingen sterk samenhangen met een bepaald soort chemotherapie, reageren geen twee mensen op dezelfde manier. Het is van belang om je aan het schema te houden dat voor jou is samengesteld, want dat biedt de meeste kans op een succesvol verloop van de behandeling.

Vraag jouw arts en oncologieverpleegkundige welke bijwerkingen je waarschijnlijk kunt verwachten. Zij zullen jou vertellen wat je kunt doen om eventuele bijwerkingen te voorkomen of te beheersen. Zij kunnen je ook vertellen welke bijwerkingen je direct moet melden en welke kunnen wachten tot een volgende afspraak.

De meeste mensen zijn bang voor de bijwerkingen van chemotherapie. Dat komt bijvoorbeeld omdat verhalen van de meest extreme bijwerkingen de ronde doen. Als je erg angstig of bezorgd bent, overweeg dan om te vragen om begeleiding, ondersteunende maatregelen, of spreek met je verpleegkundige of arts over de maatregelen die je kunnen helpen om je succesvol door je behandeling te loodsen. Een patiëntenorganisatie kan je hier ook goed bij ondersteunen.

Bekijk de video's waarin een oncoloog en oncologieverpleegkundige vertellen wat je van hen kunt verwachten tijdens de chemotherapie.

Sommige onzekerheden zijn niet gemakkelijk onder woorden te brengen. Door informatie te zoeken over de chemotherapie, de bijwerkingen en de opties die beschikbaar zijn, kun je meer grip proberen te krijgen op je situatie. Een hulpmiddel is het maken van een persoonlijk chemoplan. Handige lijsten met vragen over de behandeling zijn te vinden onder Praten met.