Privacy verklaring

Privacy Verklaring

Amgen B.V. en/of haar dochterondernemingen en co-branded partners (gezamenlijk “Amgen”, “wij” of “ons/onze” genoemd) verbinden zich ertoe uw privacy en uw persoonlijke gegevens te respecteren. Deze Privacyverklaring beschrijft de privacypraktijken van Amgen.

Amgen zal uw gegevens in overeenstemming met de van toepassing zijn de wettelijke vereisten inzake de bescherming van persoonlijke gegevens gebruiken.

We moedigen alle gebruikers van onze site aan om deze Privacyverklaring zorgvuldig door te lezen om meer te weten te komen over het beleid en de praktijken die we hebben ontwikkeld om persoonlijke en medische gegevens te beschermen, en om onze relaties met derden die mogelijk toegang hebben tot deze gegevens beter te begrijpen.

Door gebruik te maken van onze website erkent u dat u deze Privacyverklaring hebt gelezen en dat u instemt met onze Gebruiksvoorwaarden.

 1. In welke gevallen en welk soort persoonlijke gegevens verzamelen we over u?

  Persoonlijke gegevens, zoals gebruikt in de context van deze verklaring, zijn van toepassing op alle gegevens die u identificeren of die gebruikt kunnen worden om u te identificeren, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer persoonlijke gegevens onder andere gegevens over uw gezondheid of die van uw patiënt bevatten, verwijzen we naar die informatie als “gezondheidsgerelateerde persoonsgegevens”.

  Als u besluit om persoonlijke gegevens te verstrekken, kan Amgen toegang hebben tot het volgende:

  • Informatie die u vrijwillig verstrekt
   • Wanneer u zich registreert op onze websites of bepaalde functies van onze websites gebruikt zonder registratie, ervoor kiest om deel te nemen aan onze interactieve diensten, zoals vragenlijsten, gezondheidsenquêtes, zorgmanagementtools of kwaliteitsbeoordelingen van de zorg, of u besluit om deel te nemen aan een van de discussiefora of chatrooms van Amgen, kan u gevraagd worden om uw persoonlijke en/of gezondheidsgerelateerde gegevens te verstrekken of kunt u deze vrijwillig openbaar maken.
   • Als u een zorgverlener of zorgorganisatie bent, is het uw verantwoordelijkheid om de machtiging en toestemming van uw patiënt te verkrijgen om zijn of haar gezondheidsgerelateerde persoonsgegevens via onze websites aan Amgen te verstrekken. Door het verstrekken van dergelijke gegevens verklaart en garandeert u dat u een machtiging van uw patiënt hebt verkregen om dat te doen. Houd er rekening mee dat patiëntgegevens niet openbaar mogen worden gemaakt op een discussieforum of chatroom van Amgen.
  • Door onze website verzamelde gegevens van uw computer of elektronisch apparaat
   • We verzamelen gegevens over uw computer of elektronisch apparaat wanneer u onze websites bezoekt en onze online hulpmiddelen gebruikt. Deze gegevens kunnen onder andere bestaan uit uw Internet Protocol (IP)-adres, browsertype, datum en tijdstip van uw bezoek, en door trackingtechnologieën verstrekte gegevens zoals cookies.
    Als u een mobiel apparaat gebruikt om toegang tot onze websites en online hulpmiddelen te verkrijgen, kunnen we ook gegevens verzamelen over uw apparaat, zoals het apparaattype, evenals uw gebruik van onze mobiele websites en andere hulpmiddelen voor mobiele apparaten.
   • Door deze informatieverzameling kunnen we met u te communiceren tijdens uw bezoek aan onze websites, statistische analyses uitvoeren en uw gebruik van onze online hulpmiddelen vergemakkelijken door content te personaliseren.

   Voor meer informatie over Amgens gebruik van cookies verwijzen we u naar ons COOKIEBELEID.

 2. Waarom verwerken we persoonlijke gegevens over u?

  • Om u toegang te bieden tot online diensten van Amgen, zoals vragenlijsten, gezondheidsenquêtes, zorgmanagementtools, kwaliteitsbeoordelingen van de zorg of andere online evenementen.
  • Om uw deelname aan een discussieforum of chatroom van Amgen mogelijk te maken.
  • Om ons inzicht te verbeteren in hoe onze producten worden gebruikt bij het behandelen van de ziekten waarvoor ze in de handel zijn gebracht.
  • Om geaggregeerde gegevens te creëren die zullen worden gebruikt voor Amgens zakelijke doeleinden, met inbegrip van onderzoek, om onze producten en analyses te verbeteren die ons kunnen helpen bij het verbeteren van onze diensten. Dergelijke geaggregeerde gegevens kunnen in sommige gevallen worden afgeleid uit een combinatie van persoonlijke gegevens die u bereid bent op onze site te verstrekken met die van andere gebruikers van de website.
  • Ten behoeve van veiligheidsrapportering en geneesmiddelenbewaking; als u contact opneemt met Amgen betreffende uw ervaring met het gebruik van een van onze producten, nemen we de gegevens die u verstrekt mogelijk op in de veiligheidsrapporten die we verplicht zijn op te maken voor regelgevende instanties (bijv. de Amerikaanse federale Food and Drug Administration). We kunnen de informatie ook gebruiken om contact op te nemen met de voorschrijvende arts ter follow-up van een bijwerking in verband met gebruik van ons product.

 3. Wie kan toegang verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens?

  Uw persoonlijke gegevens zullen uitsluitend toegankelijk zijn voor Amgen en derden die als gegevensverwerkers persoonlijke gegevens in opdracht van Amgen verwerken. We kunnen gebruikmaken van derden om diensten te verlenen en informatie te verstrekken op onze websites, en we kunnen een aantal co-branded diensten verlenen in samenwerking met andere derden waarmee Amgen samenwerkt (bijvoorbeeld andere farmaceutische bedrijven), op voorwaarde dat u hebt ingestemd met een dergelijk gebruik. Openbaarmaking en gebruik van persoonlijke gegevens door in opdracht van Amgen handelende derden wordt geregeld door overeenkomsten die vereisen dat persoonlijke gegevens op passende wijze worden beschermd.

  Op een co-branded site zult u zowel het logo van Amgen als het logo van de co-branded partner op uw scherm afgebeeld zien staan. Om toegang te verkrijgen tot de beschikbare diensten op een co-branded site, moet u mogelijk een nieuw online registratieformulier invullen, waarvan de registratiegegevens gedeeld kunnen worden met co-branded partners van Amgen.

  Indien vereist door van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften zullen we uw persoonlijke gegevens aan regelgevende instanties en ethische commissies openbaar maken, en/of in een beperkt aantal omstandigheden kan Amgen worden verplicht om uw persoonlijke gegevens vrij te geven naar aanleiding van een gerechtelijk bevel, dagvaarding, huiszoekingsbevel, wet of regelgeving.

  We zullen geen direct of indirect identificeerbare gegevens of gezondheidsgerelateerde persoonsgegevens die u op onze website verstrekt aan ongerelateerde derden verkopen of verstrekken.

 4. Waar worden uw persoonlijke gegevens verwerkt?

  Amgen is een multinationale onderneming die datacentra heeft over de hele wereld, met inbegrip van Nederland en de Verenigde Staten (het wereldwijde hoofdkantoor van Amgen Inc.). Amgen kan persoonlijke gegevens verwerken in wereldwijde databases, waartoe toegang verkregen kan worden door bevoegd personeel van Amgen over de hele wereld. Ongeacht waar uw persoonlijke gegevens verzameld of verwerkt worden, handhaaft Amgen passende administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om gegevens over u te beschermen.

 5. Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

  Amgen zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen, zowel op het moment van ontwerp van het verwerkingssysteem als tijdens het verwerken zelf, om de veiligheid te waarborgen en onbevoegde verwerking te voorkomen.

  Om ervoor te zorgen dat de privacy en integriteit van de door u aan ons verstrekte persoonlijke en gezondheidsgerelateerde gegevens worden gewaarborgd, kunnen we encryptie toepassen. Als extra veiligheidsmaatregel worden alle persoonlijke en/of gezondheidsgerelateerde persoonsgegevens fysiek achter firewalls bewaard om te verhinderen dat indringers hiertoe toegang verkrijgen.

 6. Ons kinderbeleid

  De content en diensten van de website van Amgen zijn bedoeld voor volwassen gebruikers. De site is niet bestemd voor kinderen. Als we constateren dat een minderjarige gebruiker persoonlijke of gezondheidsgerelateerde gegevens heeft verstrekt op onze website, of dat een zorgverlener gegevens heeft verstrekt over een patiënt die wordt geïdentificeerd als minderjarige, zullen we dergelijke gegevens uit onze actieve databases verwijderen.

 7. Wijzigingen in onze Privacyverklaring

  We zullen persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken op de wijze zoals beschreven in de Privacyverklaring die van kracht is op het moment dat de gegevens van u werden verzameld. Wij behouden ons echter het recht voor om de voorwaarden van deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen door het plaatsen van herziene versies op onze website. Als we op enig moment besluiten om persoonlijke gegevens op een andere manier te gebruiken dan vermeld bij het verzamelen ervan, zullen we gebruikers via e-mail op de hoogte stellen voor zover we over uw e-mailadres beschikken. U krijgt op dat moment de keus voor eventueel aanvullend gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens die u ons voorafgaand aan de verandering in onze Privacyverklaring ter beschikking hebt gesteld.

 8. Links naar andere websites

  Websites van Amgen zijn voorzien van links naar andere websites waarvan we denken dat u ze wellicht nuttig en informatief vindt. U dient zich er echter van bewust te zijn dat we de content of diensten van die sites niet onderschrijven of aanraden, en dat we niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van deze andere sites. Wij raden u aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt aandachtig te lezen. Vergeet niet dat de bepalingen in deze Privacyverklaring alleen van toepassing zijn op door Amgen verzamelde gegevens.

 9. Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

  Over het algemeen bewaren we persoonlijke gegevens zolang als dat nodig is voor het specifieke zakelijke doel of de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In sommige gevallen kunnen we op basis van wetten, voorschriften of praktijkcodes die van toepassing zijn op onze bedrijfsactiviteiten worden verplicht om gegevens voor een langere periode te bewaren.

 10. Hoe kunt u contact met ons opnemen voor vragen of om uw toegangsrechten uit te oefenen?

  Als u vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring hebt, of de persoonlijke en/of gezondheidsgerelateerde persoonsgegevens die u eerder aan Amgen hebt verstrekt wilt corrigeren, bijwerken of verzoeken om verwijdering, kunt u contact opnemen met Amgen via privacyoffice@amgen.com.

  U dient zich ervan bewust te zijn dat Amgen in bepaalde omstandigheden kan worden verplicht om bepaalde gegevens over u te bewaren.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14 oktober 2014.