Lotgenoten contact

Via de gratis KWF Kanker Infolijn kun je in contact komen met lotgenoten die dezelfde soort kanker hebben of dezelfde behandeling hebben ondergaan als jij.
In Nederland zijn 20 kankerpatiëntenorganisaties actief. Patiëntenorganisaties bieden informatie, advies, lotgenotencontact en soms ook belangenbehartiging.

Via de site van de NFK, de overkoepelende Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties kun je de diverse organisaties bereiken.

Voor informatie over lotgenotencontact:
Kanker.nl Infolijn 0800 – 022 66 22 (gratis)
ma – vrij: tussen 12.00 uur en 17.00 uur

Hieronder nog een overzicht van enkele organisaties:

Borstkanker Vereniging Nederland
Tel.: 030 - 291 72 22
www.borstkanker.nl

Hematon
Patiëntenorganisatie voor patiënten met een hematologische-oncologische aandoening en/of mensen die een stamceltransplantatie hebben ondergaan.
Tel.: 030-760 38 90
www.hematon.nl

Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN)
Voor allochtonen met kanker en hun naasten. SGAN is opererende landelijke kennis en adviescentrum voor interculturele gezondheidszorgzorg in Nederland.

Tel.: 088 003 65 01
www.sgan.nl

Prostaatkankerstichting

Voor mannen met prostaatkanker en hun naasten.
0800 - 999 22 22 (gratis)
www.prostaatkankerstichting.nl

Longkanker Nederland
Voor mensen met longkanker en hun naasten.
Tel.: 0800 – 022 66 22 (KWF Kanker Infolijn; gratis)
www.longkankernederland.nl

Stichting ‘Verdriet door je hoofd’

  • Het informeren en ondersteunen van kinderen (3-18 jaar) die geconfronteerd worden met kanker van hun ouders of andere naasten.
  • Het informeren van ouders, hulpverleners, leerkrachten en andere betrokkenen over wat er in deze kinderen omgaat zodat kinderen én ouders beter met de situatie om kunnen gaan.

www.kankerspoken.nl