Andere hulpverleners

Oncologieverpleegkundigen kunnen ook buiten het ziekenhuis verwijzen naar extra begeleiding. Andere zorgverleners kunnen psychologen of maatschappelijk werk(st)ers zijn. Soms krijg je te maken met fysiotherapeuten en voedingsdeskundigen. Verder houd je contact met je eigen huisarts. Je bedrijfsarts kan je adviseren over werk en werkhervatting.

De stichting Instellingen PsychoSociale Oncologie (IPSO) bestaat uit een aantal instellingen in Nederland die mensen met kanker en hun familieleden psychosociale ondersteuning kunnen bieden. IPSO is actief op het gebied van de psychosociale oncologie. Zij geeft informatie over centra met psychologen en therapeuten.
Onder IPSO valt ook de Vereniging IPSO Attendum, de koepelorganisatie voor inloophuizen voor mensen die te maken hebben met kanker.